blog

MEDICINA MUNCII – CE E ȘI ÎN CE CONSTĂ CONTROLUL?

Medicina muncii este specialitatea medicală care studiază relația om-muncă, adaptarea omului la muncă și potrivirea tipului de muncă cu persoana care o efectuează. Această specialitate medicală reunește cunoștințe din toate celelalte specialități medicale. Medicina muncii se ocupă cu prevenția, diagnosticarea și managementul bolilor profesionale și a celor legate de profesiune, a accidentelor de muncă, precum și cu promovarea sănătății și productivității muncitorilor.

În România, practica de medicina muncii este asigurată de către medicii de medicina muncii. Aceștia sunt formați în urma unui program de pregătire postuniversitară de 4 ani prin rezidențiat, în urma căruia susțin examenul de specialitate.

În conformitate cu prevederile din Codul Muncii  “O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauza este apt pentru prestarea acelei munci.” Angajatorul are obligația de a asigura accesul salariaților la serviciul de medicina muncii.

Există mai multe tipuri de servicii profilactice prin care se asigură supravegherea sănătății lucrătorilor:

 • examenul de angajare menționat mai și mai sus;
 • examenul medical de adaptare;
 • examenul medical periodic;
 • examenul medical la reluarea activității după o perioadă de pauză (de exemplu concediul de maternitate)
 • supraveghere specială

În urma examenului, medicul de medicina muncii poate decide că angajatul este:

 • Apt – adică are, din punct de vedere medical, capacitatea de a desfășura munca pentru care a solicitat examenul medical;
 • Apt condiționat – capacitatea lucrătorului este condiționată de respectarea unor recomandări de tip medical;
 • Inapt temporar în muncă – persoana nu este pregătită să lucreze pe postul solicitat datorită unei afecțiuni. În acest caz, după vindecare este nevoie de o reevaluare a stării de sănătate;
 • Inapt permanent în muncă – incapacitatea permanentă a persoanei de a se angaja pe acel post.

Care sunt criteriile în funcție de care o persoană e declarată aptă sa inaptă de muncă?

– compatibilitatea sau incompatibilitatea dintre eventualele afecțiuni pe care persoana le are în momentul examinării și locul de munca;
– existența unei boli care pune în pericol sănătatea și securitatea celorlalți angajați;
– existența unei afecțiuni care pune în pericol securitatea unității și/sau calitatea produselor sau a serviciilor efectuate de către angajator;
– existența unui risc pentru sănătatea populației căreia angajatul ii asigura servicii.

În ce constă controlul medical de medicina muncii?

Examinările dispun de reglementări speciale în funcție de domeniul de activitate şi funcţia ocupată. În mod normal, controlul de medicina muncii cuprinde:

 1. Anamneza și anamneza medicală: lucrătorul este întrebat despre trecutul profesional și despre afecțiunile de care suferă / a suferit.
 2. Examen clinic general
 3. Examene medicale clinice și paraclinice precum consult oftamologic și ORL, analize medicale de laborator, electrocardiogramă sau radiografie pulmonară.

Pentru persoanele care lucrează sau se angajează în anumite profesii (de exemplu în alimentație publică, sănătate, învățământ, saloane de înfrumusețare) sunt stabilite prin actele normative analize medicale specifice. În urma controlului medical și a tuturor analizelor necesare, o persoană este declarată aptă sau inaptă pentru muncă.

Vă interesează Medicina Muncii în Cluj-Napoca? Centrul Medical Medsan vă pune la dispoziție servicii de cea mai bună calitate în domeniul Medicinei Muncii. Medicii noștri specialiști vă stau la dispoziție, atât la sediul clinicii, cât și la sediul firmei, prin echipa mobilă. Aveți nevoie de o ofertă personalizată? Ne puteți contacta la 0264597603 / 0372714685 sau online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *